CONDICIONS D'ESTADA

 • BUNGALOW

 • Check-in: 17:00h
 • Check-out: 12:00h
 • Late check-out: Sortida a les 18h amb cost addicional. Contractable el dia de sortida segons disponibilitat i només en temporada baixa.
 • Equipament de l'allotjament: Pot obtenir detallada informació sobre l'equipament del bungalow clicant AQUÍ. No està permès treure el mobiliari del bungalow a l'exterior d'aquest.
 • Llençols i tovalloles: Incloses en tots els allotjaments. Draps de cuina i estovalles no inclosos.
 • Canvi de tovalloles al 5è dia des de l'arribada.
 • Canvi de llençols i tovalloles al 9è dia des de l'arribada.
 • Bressol i trona opcionals i gratuïts i s'hauran de demanar en el moment de la reserva. El bressol es col.locarà en el saló-menjador del bungalow.
 • Animals domèstics: Només es permeten en els bungalows amb mascota admesa.
 • Una plaça de parking inclosa per bungalow: En cas de necessitar una segona plaça, poden reservar-la abonant l'import a la recepció.
 • Dipòsit de garantia: En el cas de falta de neteja o d'abandonar el bungalow en condicions diferents a les originals, s'aplicarà un càrrec de màxim 50€. En cas de desperfectes, s'haurà d'aplicar el càrrec corresponent a la reparació del desperfecte.
 • Notificar a recepció: Si a la seva arribada a l'allotjament hi veu quelcom que no és com desitja, comuniqui-ho immediatament a recepció a fi de corregir la situació el més aviat possible.
 • Tendes complementàries: No està permesa la instal.lació de tendes complementàries, remolcs o aparcar motos en el espai exterior del bungalow. 
 • Ocupació: No s’admet un número superior de persones (nens inclosos) a l’indicat com capacitat màxima de cada tipus d’allotjament.
  No es permeten visites quan superin la capacitat màxima del bungalow contractat.
 • Allotjament a la sortida:
 • 1- Mobiliari (llits, taules, etc.) han de deixar-se en el seu lloc d’origen.
 • 2- Parament de cuina net i en condicions òptimes.
 • 3- Nevera i el cubell de deixalleries buits.
 • 4- Taulell de cuina, armaris i calaixos lliures de qualsevol objecte.
 • 5- Llençols i cobrellits, deixar en el mateix lloc on estaven.
 • Canvi d'allotjament:  Si duante la seva estada el client decideix canviar de bungalow per motius personals, se li aplicarà un cost addicional més enllà de la tarifa de l'allotjament al que canvia. Aquest suplement servirà per a cubrir despeses de gestió i neteja.
 • PARCEL·LA

 • Check-in: 13:00h
 • Check-out: 12:00h
 • Late check out: Sortida a les 18h amb cost addicional. Contractable el dia de sortida segons disponibilitat i només en temporada baixa.
 • El preus inclou: parcel·la + 2 adults + caravana, autocaravana o tenda + un vehicle o moto + electricitat + aigua. Qualsevol altre concepte serà considerat com a extra i s'haurà d'abonar d'acord amb les tarifes vigents. El vehicle ha de ser aparcat a l'interior de la parcel.la.
 • Capacitat màxima per parcel·la: 6 persones. No s’admet un número superior de persones (nens inclosos) a l’indicat com capacitat màxima per parcel·la.
 • Bany privat: Per a una major comoditat durant la seva estada, pot llogar un bany privat amb dutxa, lavabo i WC des de 11€/nit. Subjecte a disponibilitat.
 • ALTRES CONDICIONS

 • El pagament restant: Haurà d'efectuar-se obligatòriament com a màxim fins a 1 dia abans de l'arribada mitjançant el check-in online. No s'accepten els pagaments amb xecs ni els xecs de vacances.
 • Check in on line: En el moment de formalitzar la reserva, les dades de la seva targeta bancària quedessin registrats sota un codi únic identificatiu (token) que reemplaçarà la informació sensible i s'emmagatzemarà en un fitxer digital propietat de Tamarit Beach Resort.
  Tamarit Beach Resort conservarà aquest codi, en substitució de l'abonament de fiança, com a garantia del pagament de la corresponent compensació econòmica pels eventuals perjudicis provocats per un comportament inadequat, els danys i desperfectes en les instal·lacions i l'allotjament, o el seu retorn en males condicions, així com per a respondre del possible arrendament d'elements subjectes a tarifa. Els càrrecs que Tamarit Beach Resort efectuï per aquest concepte en cap cas superaran els 100 euros.
 • Sortida anticipada: Una sortida anticipada, no donarà dret a devolucions o compensacions pels dies no gaudits.
 • Preus: El preu final de l'estança en el moment de contractar la seva reserva, es basa en la informació facilitada per la persona que ha realitzat la reserva. Qualsevol modificació per la seva part, tant en les dates com en qualsevol concepte subjecte a la tarifa, pot suposar una modificació del preu final de l'estança. No s'acceptaran modificacions que suposin un preu inferior al contractat inicialment. Els preus inclouen el 10% d'IVA i la taxa turística (segons el nombre d'adults indicat). Li recordem que l'import de la taxa pot variar en funció del nombre d'adults que pernoctin durant l'estada. La taxa turística correspon a 0.66€ per nit i per persona a partir de 17 anys, amb un màxim de 7 nits.
 • Entrega a compte temporada 2024: Per tal que la reserva quedi confirmada, el client ha d'abonar el 35% del total de la reserva. Si aquesta es realitza dintre dels 5 dies previs a l'arribada, el client haurà d'abonar l'import total de la reserva en el moment de reservar.
 • Entrega a compte temporada 2025: Per a reserves efectuades fins el dia 01/11/2024 será del 25% del total de la reserva. A partir d'aquesta data, l'entrega a compte serà del 35% del total de la reserva.
 • Canvi d'allotjament: En tot moment el resort es reserva el dret de canviar d'allotjament i oferir un altre equivalent en cas necessari o de força major, tasques de manteniment o motius organitzatius.
 • En cas de retràs en l'arribada: La seva reserva es mantindrà fins a les 12h de l'endemà previst a la seva arribada. En aquest cas, el contracte quedarà anul·lat automàticament i donarà lloc a la pèrdua de la paga i senyal. El resort es reserva el dret de tornar a reservar l'allotjament.
 • Visites: No estan permeses. Sí son possibles les pernoctacions d'acompanyants quan el còmput de les persones que visiten i dels clients ja allotjats no supera el màxim de la capacitat permesa per a l'allotjament contractat.
 • Objectes trobats: Seran guardats durant quinze dies. Passat aquest període, els objectes es consideraran fora de l'àmbit de custòdia de Tamarit Beach Resort.
 • Horaris dels serveis / instal.lacions: La Direcció es reserva el dret a modificar els horaris dels serveis durant la temporada, així com a procedir al tancament de les instal.lacions sense avís previ.
 • Modificació de la reserva: Haurà de comunicar-se per e-mail a resort@tamarit.com. La sol·licitud serà avaluada per la central de reserves i no es garanteix la seva acceptació. La no acceptació de la modificació serà degudament explicada en cada cas. Entren dins d'aquest apartat la prolongació de la duració de l'estada, el canvi del tipus d'allotjament i el canvi de número o tipus i/o nombre d'ocupants. En el cas de modificar dates, la tarifa aplicada serà la vigent en el moment de realitzar-se la modificació. No s'acceptaran modificacions que suposin un preu inferior al contractat inicialment.
  La modificació de reserva no suposarà un càrrec extra per al client. Les modificacions rebudes amb una antelació  igual o inferior a 10 dies respecte a la data d'entrada no seràn acceptades.
 • Condicions generals de cancel·lació: Ha de comunicar-se per e-mail a resort@tamarit.com.
 • - Devolució del 95% de l'import pagat per a cancelacions efectuades amb més de 30 dies abans de la data d’arribada.
 • - Devolució del 50% de l'import pagat per a cancelacions efectuades entre 30 i 15 dies abans la data d’arribada.
 • - Pèrdua del 100% de l'import pagat per a cancelacions efectuades amb menys de 15 dies abans de la data d’arribada.
 • - El retard en el dia d'arribada o l'avançament del dia de sortida no dóna dret a una reducció en el preu total de la reserva contractada. La cancel.lació o no gaudiment de les activitats o serveis addicionals a l’allotjament, contractats en el momento de la reserva, no dóna dret a reduccions del preu total ni a devolucions.
 • - Tamarit gestionarà l’ordre de devolució baix el mateix sistema que es va utilitzar per fer el pagament. El plaç d’aplicació serà de fins a 10 dies hàbils a comptar a partir de que el client rebi la conformitat de l’anul·lació per part del departament de reserves.
 • Desistiment o cancel·lació de la reserva:  Tal com s'estableix en la Llei de Turisme de Catalunya, arts. 31 y 39bis i en el Decret de Turisme de la Generalitat de Catalunya, en el seu art. 211-5, l'establiment podrà desistir o cancel.lar el contracte d'allotjament subscrit amb el client,  ja sigui per raons sobrevingudes al moment de la reserva, abans de l'inici de l'estada o durant  aquesta, en aplicació del dret d'admissió. En aquest cas es comunicarà per escrit i s'identificaran les raons objectives per les quals el peticionari(s) no pot ser admès. Entre altres, sense limitació, es tindran en compte:
 • - La falta de respecte o cumpliment de la normativa interna de l'establiment.
 • - Que torbin la pau i no compleixin amb les normes elementals de convivència social i d'educació i respecte a altres clients o als propis empleats de l'establiment. 
 • -  Els qui siguin deutors amb l'establiment per raó de serveis prestats amb anterioritat. 
 • En el cas de que l'anul.ació de la reserva es produeixi amb anterioritat al gaudi de l'estada, es procedirà a la devolució íntegra dels imports abonats pel client. Quan s'hagi iniciat l'estada, a requeriment de l'establiment, el client desallotjarà voluntària o forçosament l'allotjament i serà reemborsat per l'import dels dies íntegres pendents de gaudi. 
 • A aquest efecte anterior, la condició de client la tindrà qualsevol dels membres sota una mateixa reserva i allotjament.
 • Acceptació condicions generals de contractació: La persona que realitza la reserva adquireix el compromís de llegir aquestes condicions generals de contractació, sent el pagament del dipòsit una senyal d’acceptació d’aquestes així com de la normativa interna de Tamarit Beach Resort.
 • Normes generals a complir: Durant tota la seva estada, l’allotjament assignat a vostè i als seus convivents te la consideració del seu ”habitatge habitual”. Per tant tindrà els mateixos drets i obligacions que te qualsevol nucli de convivents d’un habitatge situada en el municipi  de Tarragona. En concret haurà de conèixer i complir la normativa que des de les diferents autoritats publiques es dictin en qualsevol moment, aplicables pel seu cas concret de convivents.
 • Verificació dades de la reserva: En tots els casos (nova reserva, modificació, canvi de titular, etc.) s’emetrà un nou document de confirmació que inclourà tots els detalls de la reserva i que substituirà l’anterior document. És responsabilitat de la persona que reserva verificar la informació, i en cas d’error, notificar-ho immediatament al departament de reserves. Així mateix, en cas de no rebre confirmació de la modificació per part del resort, preguem que ens contacti en un període màxim de 5 dies des de la sol·licitud.
 • Braçalet identificatiu: És obligatori portar-lo dins el recinte en tot moment per a poder garantir el control d’accessos i ús de les instal·lacions. Aquesta identificació serà requerida durant tota l'estada.
 • Promocions i Ofertes: Consult iamb l’establiment les condicions específiques de cada oferta.
 • Objectes personals: La direcció no es fa responsable de la sostracció d’objectes personals que puguin tenir durant l’estada a les instal·lacions de Tamarit Beach Resort. Hi ha caixes fortes gratuïtes a disposició dels clients.
 • Vehicles elèctrics: El resort disposa de 4 punts de càrrega per a vehicles elèctrics i són de pagament. No es permet la càrrega en el mateix allotjament.
 • Admissió mascotes: Si un client reserva un allotjament on els animals domèstics no son admesos, se li aplicarà el dret d'admissió.
 • Accés via Wifi gratuït: El client a la seva arribada rebrà a recepció les dades d'accés al portal i per al seu ús haurà de tenir en compte les següents condicions:
 • - L'amplada de banda i cobertura d'aquest wifi gratuït és limitat, per la qual cosa la velocitat d'accés i fiabilitat del servei pot variar o fins i tot ser impossible l'accés a Internet depenent de nombrosos factors aliens a l'establiment. Atès que l'accés a Wifi es realitza a través d'una infraestructura de xarxa compartida, no es garanteix l'accés a Internet en tot moment, ni de manera contínua, segura o lliure de fallades, lenta o inestable. Per tot això, el wifi gratuït no és indicat per a un ús professional.
 • - Les dades d'accés que rebrà el titular de la reserva serviran també perquè tots els seus acompanyants inclosos en la reserva puguin tenir accés al wifi gratuït.
 • La circulació de tot vehicle de mobilitat personal en qualsevol de les seves modalitats queda prohibida: Patinet elèctric de dues rodes, Monocicle elèctric, Plataforma de manillar, Hoverboard, Skateboard elèctric, i qualsevol altre que es pugi enquadrar en la citada definició, amb excepció dels vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, a l’interior de les instal.lacions del càmping. L’incompliment d’aquesta mesura pot donar lloc a l’expulsió de l’usuari de les instal.lacions del càmping.
 • Servei de transfer: Tamarit disposa d'un vehicle propi que ofereix aquest servei als nostres clients.
 • - Pagament per anticipat en el moment de contractar-lo.
 • - Reserva prèvia de 48 hores per un trajecte inferior a 50 kms i de mínim 7 dies per un trajecte superior a 50 kms.
 • - Cancel.lació del servei: Amb una antel.lació de mínim 24 hores abans del trajecte, devol.lució del 95% del total.  Menys de 24 hores abans del trajecte, pèrdua de l'import pagat. 
 • Normativa: Pot consultar amb detall la normativa AQUÍ