We love green


UN COMPROMÍS HISTÒRIC
La història de Tamarit Beach Resort comença el 1961 quan els seus fundadors van voler donar una resposta natural als campistes que volien gaudir del bon temps de les costes catalanes en un entorn idíl·lic com és el castell de Tamarit. Però van saber veure més enllà, perquè la zona és molt més que un castell d'estil romànic del segle XI. Per això es va tenir un objectiu clar quan encara no estava en les nostres consciències la sostenibilitat: l'adaptació total a l'entorn natural, millorant-lo i evitant qualsevol transformació irreversible. Aquest ha estat el nostre principal ADN que persisteix fins als nostres dies i que ha estat part del nostre èxit i reconeixement. L'actitud verda de Tamarit Beach Resort sempre ha existit i per això s'han dut a terme diverses accions i iniciatives que la fomenten. Algunes d'elles són:

 • 1961: Inici de l'activitat de càmping. Plantació generalitzada d'arbrat autòcton
 • 1962: Instal·lació de la xarxa d'enllumenat públic de baixa intensitat i protecció lumínica
 • 1974: Creació de la xarxa de sanejament segregada de pluvials, amb tractament adequat
 • 1980: Captació autoritzada de pous d'aigua per a regadius i altres usos
 • 1985: Sistema de control de plagues amb elements naturals
 • 1993: Ampliació del càmping fins al límit del riu Gaià. Plantació de massa extensa de pi mediterrani. Recuperació de la riba dreta de la desembocadura del riu. Participació activa en la sol·licitud de lliberació de cabal de la presa del Gaià a El Catllar
 • 1999: Connexió de la xarxa de sanejament a la depuradora comarcal
 • 2000: Desplegament de xarxa de pluvials per camí públic, trams intermedis, millorant el pas de vianants i la inundabilitat del camí
 • 2002: Instal·lació de plaques solars per a la generació d'aigua calenta
 • 2005: Canvi d'emissors lumínics a baix consum
 • 2009: Col·laboració amb entitats mediambientals per a la formació d'espais de protecció dunar i la plantació a la sorra de la platja a la zona contigua al riu Gaià
 • 2010: Disposició de contenidors de recollida selectiva de residus per als clients. Gestió de residus generats per Tamarit separats en la seva totalitat
 • 2013: Canvi del sistema de reg de jardineria, mitjançant programador centralitzat amb control de pluviometria, humitat i insolació, reformant les línies de reg, suprimint els regadius manuals i en gran part els d'aspersió, substituïts per sistemes de goteig i microaspersió
 • 2016: Canvi del sistema d'aportació d'aigua a les piscines, per aigua de pou en lloc de la xarxa pública. Implementació de sistema centralitzat de monitorització del consum elèctric
 • 2017: Conducció de pluvials per camí públic, trams finals i millora de l'accés amb plataforma única per a vianants i bicicletes. Gestió de residus de poda, en lloc de cremes autoritzades. Millora en el control sanitari de l'aigua de consum humà mitjançant controlador en continu de nivell de clor existent en dipòsit general i recloració si fos necessari. Reciclatge específic d'olis de cuina
 • 2018: Canvi d'emissors lumínics d'edificis i allotjaments a tecnologia LED. Canvi en el sistema de depuració de l'aigua de les piscines per sistema d'electròlisi salina, en lloc de clor. Digitalització 100% de processos administratius amb supressió total de paper
 • 2020: Creació de zona d'aviverament, millora i recuperació de plantes. Fase I de compra de productes de proximitat per a restauració
 • 2021: Canvi d'enllumenat públic a sistema eficient, amb control d'intensitat, tecnologia smart. Supressió d'envasos de plàstic d'un sol ús.

ACTIVOS MEDIOAMBIENTALES REALES


¿Qué hacemos desde Tamarit Beach Resort?

Mantenemos el compromiso con el entorno y seguimos mejorando nuestra gestión medioambiental en
diferentes campos. Nos gusta cuidar de todos los aspectos posibles para mejorar la experiencia
vacacional de nuestros huéspedes y el disfrute de un entorno como el de Tamarit.

Paisatgisme i natura
La zona de Tamarit i la desembocadura del riu Gaià té una gran varietat de flora i fauna autòctona. És una àrea rica en recursos naturals, amb àmplies zones de vegetació originàries del Baix Gaià (amb la conservació del pi del Baix Gaià, per exemple) i una gran quantitat d'espècies animals que només es troben aquí.
Conservació d'espais naturals
Des de Tamarit Beach Resort s'ha contribuït a la protecció i preservació de les principals zones d'interès de l'enclavament. La desembocadura del riu Gaià, el litoral i el castell de Tamarit són alguns dels punts en els quals hem participat per conservar-los, mantenir-los i actualitzar-los sempre que ha estat necessari.
Gestió de recursos hídrics
La gestió de l'aigua és una qüestió que ens preocupa; per això hem desenvolupat i implementat mesures per estalviar, reduir i reutilitzar el seu ús. Ens encarreguem, per exemple, de reutilitzar una gran part de l'aigua del complex per regar les plantes. En aquest sentit, Tamarit Beach Resort és un dels participants del projecte de la Unió Europea, Impetus, en el qual s'està posant en marxa de manera experimental un sistema innovador de recuperació de recursos hídrics per minimitzar l'impacte del seu ús a nivell global. En el nostre cas, segons l'èxit del projecte experimental, que utilitza únicament elements bionaturals, es podrà aconseguir gairebé zero vertits d'aigües residuals a la depuradora comarcal, reutilitzant les aigües per a usos interns, agrícoles i de regeneració dels aqüífers naturals.
Energies renovables

A Tamarit Beach Resort apostem per energies netes. Per això, i d’acord amb el nostre compromís, intentem utilitzar el màxim d'energies verdes sempre que sigui possible. Comptem amb plaques fotovoltaiques que proporcionen energia per a part dels nostres serveis i instal·lacions generals. De la mateixa manera, hem implementat un sistema d’il·luminació by Casambi que permet regular la intensitat lumínica tenint en compte factors com l'hora a què es pon el sol, la llum ambient o fins i tot les persones que hi ha al voltant, permetent reduir al mínim la llum quan no hi ha ningú.

Lliure de plàstic i materials ecològics

Les tendències canvien, tant en usabilitat com en disseny. Ens agrada ser pioners alhora que apostem per un futur sostenible. Per això, hem iniciat una política plastic free per a les nostres oficines (fetes amb materials responsables) i estem treballant en l'adquisició i ús de materials constructius ecològics per als nostres allotjaments i instal·lacions comunes. Poc a poc anem reduint l'ús de plàstics i un altre tipus de materials nocius per a l'entorn.

Mobilitat sostenible
Optem, sempre que sigui possible, per l'ús de vehicles de baixes emissions. El nostre personal sol desplaçar-se amb petits buggies elèctrics o fins i tot amb bicicletes. De fet, des del càmping es promou l'ús d'aquest tipus de mitjans de transport (bicicletes, patinets, scooter elèctrics...) no només entre el personal intern sinó també entre els hostes i visitants. S'està treballant, fins i tot, en la creació de zones lliures de vehicles de motor. Recentment hem posat en servei 4 punts de càrrega de gran capacitat per a vehicles elèctrics.
Gestió de residus

El reciclatge ha estat, és i serà un punt clau en la gestió de recursos de Tamarit Beach Resort. No només per a nosaltres sinó també per a aquells que estan al ressort. Ser responsables amb el medi ambient és cosa de tothom. A més de la classificació de les diferents tipologies de residus, tant urbans com industrials, estem implementant un sistema de tractament de les restes de poda, vegetals i residus orgànics, que a través d'una compostadora bio orgànica ens permetrà obtenir terres fèrtils per als usos propis del nostre entorn, reduint dràsticament la generació d'aquest tipus de residu molt voluminós i el transport. A més, hem començat a aplicar polítiques per a l'eliminació de plàstics d'un sol ús als nostres serveis de restauració.

Consciència verd al 100%

El contacte amb la natura i el respecte pel medi ambient és real i palpable a Tamarit Beach Resort. Un comportament pràctic que volem fer extensiu a tercers, aconseguint una experiència de vacances memorable. És per això que som un càmping Pet Friendly amb la inclusió d'allotjaments que permeten mascotes al seu interior. Comptem amb 17 bungalows que accepten gossos, així com un complet pipican amb agility (un recorregut amb jocs i proves de destresa) i una dutxa per a les mascotes dels nostres hostes. També apostem per l´ús de productes de proximitat, impulsant una alimentació saludable. Els nostres bars i restaurants tenen com a principals proveïdors productors i empreses de proximitat i utilitzen un gran percentatge dels ingredients d’origen ecològic i de km. 0.

Cap a un futur sostenible
Volem seguir millorant. Volem continuar anant cap a un futur més verd, més sostenible i més respectuós amb el medi ambient. Per això no deixem de pensar en coses que puguem fer des de Tamarit Beach Resort per contribuir a la causa
 • Mètodes passive house per reduir el consum energètic i generar un menor impacte ambiental.
 • Creació d'un hort col·laboratiu (amb pagesos propers) per al seu ús posterior a les cuines del ressort.
 • Tallers didàctics i pràctics per explicar als hostes i visitants el valor natural de Tamarit.
 • Creació d'un “Centre Històric de Tamarit” on recopilar informació sobre la zona.
 • Racionalització del consum d’energia i potenciació de l’estalvi energètic entre treballadors i clients.
 • Producció d'aigua calenta pròpia per a les instal·lacions del ressort (a partir de biomassa o energies netes)

Asimismo, el resort se caracteriza por promocionar el territorio (especialmente la playa de la
Mora, el bosque de la Marquesa, la desembocadura del río Gaià, el castillo de Tamarit…) y
concienciar alos visitantes, especialmente alos máspequeños. Sehandesarrollado actividades
infantiles y juveniles para hacerles partícipes de la conciencia verde de Tamarit mediante
acampadas alairelibre, actividades de observación (de plantas, animales y estrellas) y desarrollo
de ejercicios didácticos sobre el entorno del resort.
En la misma línea de promoción y conocimiento del valor natural que nos rodea, hemos iniciado
un proyecto de huerta bajo el concepto de economía circular, donde se pretende por un lado
reaprovechar los recursos naturales de tierra (compostaje) y agua (Impetus) y por otro crear un
aula de interpretación, experimentación y divulgación